Informace o postupu při prodeji nemovitosti přes naši kancelář

CHCI PRODAT, JAK NA TO?

 • Zavolejte do SCHIFF property
  Zjistíme Vaše aktuální potřeby a domluvíme si termín návštěvy nemovitosti.

 • Osobní návštěva makléře
  Na schůzce s naším makléřem si dohodnete možnosti a postup spolupráce při prodeji Vaší nemovitosti. Detailním posouzením technického i právního stavu nemovitosti zjistíme reálnou tržní cenu nemovitosti, tak aby nebyla nabízena pod cenou, nebo naopak za cenu, která odradí případné zájemce svojí nereálností. To je zejména v dnešní době velice důležitý moment. Zkušený makléř má o cenách v regionu, resp. v lokalitě, ve které působí, největší přehled.
 • Podpis zprostředkovatelské smlouvy
  Na základě podpisu zprostředkovatelské smlouvy, ve které budou uvedeny naše služby a všechny podmínky prodeje jako např. požadovaná cena, výše provize a předpokládaný termín předání nemovitosti, můžeme okamžitě začít pracovat na dalších krocích potřebných k úspěšnému prodeji Vaší nemovitosti.

 Podpis naší zprostředkovatelské smlouvy Vám zajistí, že budete mít celý proces prodeje pod kontrolou!

 • Zhotovení fotodokumentace pro kvalitní prezentaci
  Snažíme se o maximální kvalitu fotografií, která je nezbytně nutná pro profesionální prezentaci Vaší nemovitosti. Kvalitně zpracovaná fotografie je základním vstupem správné inzerce.
 • Zjištění právního stavu nemovitosti
  Zajistíme a prověříme potřebné podklady a informace, které prokazují aktuální právní stav nemovitosti. Na základě tohoto odborného prověření odstraníme veškerá rizika spojená s prodejem nemovitosti
 • list vlastnictví z katastrálního úřadu
 • snímek z pozemkové mapy
 • nabývací titul, případně nájemní smlouvu
 • výpis z obchodního rejstříku
 • stanovy družstva, společenská smlouva
 • potvrzení o členství v družstvu
 • prohlášení vlastníka nemovitosti atd.

 Vaši nemovitost ihned nabídneme

 • Díky naší rozsáhlé  databází poptávajících klientů, můžeme Vaši nemovitost  nabídnout  jako žhavou novinku nejen přímým zájemcům, ale exportem z  webových stránkách SCHIFF property i na všechny největší realitní servery v ČR se Vaše nemovitost dostane ke všem potenciálním zájemcům podívejte se kde inzerujeme

 Prohlídky Vaší nemovitosti s klienty

Při osobních prohlídkách poskytujeme zájemcům komplexní informace nejen o prodávané nemovitosti, ale také o všech možnostech jejího financování.

 • Rezervace nemovitosti a uhrazení blokačního poplatku
  Kupující na základě rezervační smlouvy uzavřené s jednatelem nebo oprávněným zástupcem SCHIFF property uhradí bezhotovostním převodem blokační poplatek na úschovní účet společnosti, čímž se zavazuje nemovitost koupit.  
 • Kupujícímu nabídneme naše služby pro financování koupě nemovitosti
  Kupujícím nabízíme také možnost vyřešit financování s naším Hypotečním specialistou, který připraví všechny potřebné podklady, zajistí odhad nemovitosti i veškerou komunikaci s bankou pro zajištění toho nejúspornějšího úvěru přímo na míru. 
 • Právní servis - vypracování smluvní Smluv a dokumentů potřebných k převodu nemovitosti
  Kompletní právní servis je zajištěn advokáty s rozsáhlými zkušenostmi a je podpořen úzkou spoluprácí s daňovým poradcem, notáři a odhadci majetku.  Díky tomu jsme schopni zajistit profesionální a kompletní právní servis.

Příklad smluv v případě prodeje nemovitostí

 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní
 • Kupní smlouva
 • Revize zástavní smlouvy v případě financování úvěrem
 • Smlouva o úschově finančních prostředků
 • Smlouva o úschově listin
 • Předávací protokol nemovitosti
 • Návrh na povolení vkladu do Katastru nemovitostí

Právní servis v případě převodu družstevního bytu

 • Smlouva o budoucím převodu členských práv a povinností
 • Smlouva o převodu členských práv a povinností
 • Smlouvu o úschově finančních prostředků
 • Smlouvu o úschově listin
 • Nájemní, nebo podnájemní smlouvy
 • Předávací protokol nemovitosti

Ve smlouvách klademe důraz mimo jiné na způsob a termín úhrady kupní ceny, předání nemovitosti a bezproblémový zápis v katastru nemovitostí.

Další služby našeho právního servisu

 • smlouva o převodu obchodního podílu
 • smlouva o finančním vyrovnání
 • svolání řádné valné hromady za účasti notáře
 • návrh na zahájení řízení ve věci zápisu změny do obchodního rejstříku
 • prohlášení vlastníka nemovitosti
 • darovací smlouvy
 • Podpis smluv
  Prodávající a kupující podepisují potřebné smlouvy za účasti realitního makléře a notáře nebo advokáta

 • Doručení do katastru nemovitostí
  Jakmile kupující uhradí všechny finanční prostředky, tedy dojde k připsání celé kupní ceny na úschovní účet notáře nebo advokáta, náš realitní makléř doručí kupní smlouvy společně s návrhem na vklad na Katastr nemovitostí (v případě financování hypotékou i smlouvu zástavní ve prospěch úvěrující banky).
 • Výplata finančních prostředků prodávajícímu
  Po provedení pravomocného vkladu v Katastru nemovitostí na kupujícího, prodávající ihned obdrží peníze dle dohody v kupní smlouvě z notářské, advokátní nebo bankovní úschovy.

 • Předání nemovitosti
  Předání nemovitosti probíhá za účasti makléře na základě předávacího protokolu, do kterého se zaznamenají stavy všech měřidel elektřiny, vody, plynu atd. a datum předání a převzetí nemovitosti.

Pokud má klient zájem, zajistíme také vypracování znaleckého posudku pro účely daně z převodu nemovitosti a vyplnění daňového přiznání
Vypracujeme znalecký posudek soudním znalcem z oboru oceňování nemovitostí, vyplníme daňové přiznání a doručíme na příslušný finanční úřad.

cityselfstorage honka 7team